Warto inwestować w IT

Nikt nie ma chyba wątpliwości, że branża IT oraz wszelkie pokrewne z nią gałęzie usług, nie tylko internetowych, ale także takich jak tłumaczenia techniczne, to w ostatnim czasie jeden z najlepszych sposobów na zarabianie pieniędzy. Dowodem na to niech będą wyniki sprzedaży w obecnym kwartale bieżącego roku przez największy polski portal internetowy Onet. Przychody z tego tytuły wyniosły niemal 50 milionów złotych. Jeszcze lepiej wypada wynik wszystkich internetowych spółek grupy TVN, który wynosi ponad 55 milionów złotych. Sam wzrost przychodów tylko ze sprzedaży reklamy graficznej to niemal 30 procent w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku. Największe branże na rynku przeznaczają coraz większe środki na reklamę w Internecie, stąd tak olbrzymi przyrost tych wyników. Wyniki Onetu to ponad 85 procent wszystkich przychodów powstałych w wyniku sprzedaży treści internetowych Grupy TVN.