Wakacyjne, nieszczęśliwe wypadki

Wyjeżdżając na wakacje, nikt nie zakłada możliwości wzięcia udziału w niespodziewanych wydarzeniach, które mogą doprowadzić do utraty zdrowia. Wszystkim życzymy wręcz udanego wypoczynku, pięknej pogody i fantastycznej zabawy.

Dobra ochrona dla każdego

Nie można jednak zapominać o tym, żeby sprawdzić, czy polisa turystyczna posiada ochronę NNW. Dlaczego? Ponieważ zawsze trzeba liczyć się z konsekwencjami następstw nieszczęśliwych wypadków podczas wakacji. W szczególności za granicą. Kto może otrzymać odszkodowanie z NNW turystycznego? Jeżeli dana osoba doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu, to odszkodowanie dostanie sam właściciel polisy. Jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczony umrze, to odszkodowanie zostanie wypłacone członkowi rodziny lub innej, bliskiej osobie. W OWU wymienione są warunki, które precyzują osoby,kto ewentualnie takie pieniądze może dostać.

Wysokość odszkodowania z NNW

Właściciel polisy otrzyma odszkodowanie, które będzie iloczynem procentowego uszczerbku na zdrowiu oraz sumy ubezpieczenia. Uwaga! W OWU wymienione są bardzo dokładnie poszczególne urazy, jakie objęte są ochroną. Czasem bywa bowiem tak, że ktoś jest nastawiony na otrzymanie pieniędzy za dane wydarzenie, a nie ma o nim w ogóle mowy w umowie. Z takimi rzeczami również trzeba się zapoznać. Jeżeli dojdzie do śmierci ubezpieczonego, to osoby wskazane otrzymują wskazaną w OWU kwotę. Najczęściej ma się tu do czynienia ze 100% sumy ubezpieczenia – chociaż wszystko tak naprawdę zależy od ubezpieczyciela.

 

Zobacz pozostałe:

Małe tablice rejestracyjne

Zdjęcia do autocasco

Ubezpieczenie samochodu dzień po rejestracji

Dwóch współwłaścicieli samochodu a ubezpieczenie OC/AC

Ile wzrośnie OC po stłuczce?