Wybór ubezpieczyciela

Na rynku istnieje obecnie wiele firm ubezpieczeniowych, które prowadzą szeroko zakrojone kampanie reklamowe. Zwykle chwalą się tym, że koszt składki jest niski. Efektem takiego postępowania często bywa niezadowolenie klientów, którzy kierują się wysokością składki a nie treścią umowy i warunkami ubezpieczenia.
Wybór towarzystwa ubezpieczeniowego powinien być więc dobrze przemyślany. W tym celu trzeba wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników. Najpierw należy zastanowić się nad zakresem ubezpieczenia, czyli w praktyce nad tym, co i jak chcemy ubezpieczyć. Kolejnym krokiem jest wyeliminowanie takich ubezpieczycieli, którzy mają słabą pozycję na rynku i nie dają gwarancji wypłaty odszkodowania. Aby to zrobić, trzeba sprawdzić: spełnianie wymagań prawnych, udziałowców towarzystwa, jego pozycję na rynku, poziom wskaźników technicznych oraz doświadczenie i znajomość rynku ubezpieczeń. Dobrze jest, gdy inwestor to duży, zagraniczny ubezpieczyciel.
Przy porównywaniu ofert należy zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia, sytuacje wyjątkowe, w których odszkodowanie nie będzie wypłacone, udział własny osoby ubezpieczonej i wartość ubezpieczanego mienia.