Ubezpieczenie na wyjazd za granicę

Wyjazd za granicę kojarzy nam się najczęściej z wakacjami. O czym należy pamiętać przed podróżą? Ważna jest nie tylko walizka, ale również szereg formalności, których trzeba dopełnić przed samym wyjazdem. Pamiętajmy o wykupie ubezpieczenia na wyjazd za granicę.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Można powiedzieć, że wyróżnia się kilka podstawowych punktów, które powinna obejmować dobra polisa podróżna. Reszta to dodatki o których obecności decyduje sam turysta. W pierwszej kolejności wymieńmy obowiązkowe punkty. Wśród nich mamy:

  • pomoc medyczna w czasie wyjazdu, obejmująca nagłe zachorowania, jak również choroby przewlekłe;
  • koszty transportu medycznego, jeżeli turysta nie będzie w stanie samodzielnie powrócić na teren kraju;
  • ubezpieczenie od kradzieży/uszkodzenia bagażu;
  • OC, czyli odpowiedzialność cywilna od wyrządzonych szkód.

To taka podstawa, która powinna znaleźć się w każdej polisie – niezależnie od tego, gdzie wyjeżdżamy/wylatujemy. 

Dodatki do ubezpieczenia

Wśród takich dodatków można wymienić:

  • koszty związane z pobytem na kwarantannie, w izolatorium – jeżeli tylko sytuacja tego wymaga;
  • straty poniesione w związku z wypadkami losowymi – zaliczyć można do nich chociażby odwołany, czy też opóźniony lot, odwołana impreza turystyczna, anulowanie biletu podróżnego, itd.;
  • ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez dziecko.

Takich przypadków jest więcej. Zawsze można zapytać agenta ubezpieczeniowego o to, co jeszcze powinno znaleźć się w takiej polisie, aby móc zapewnić sobie spokojny wylot na wakacje za granicą.